WERKWIJZE

Altijd uitgedaagd voor de best passende constructie in het integraal ontwerp.

I N I T I A T I E F .

Samen op een pragmatische wijze mogelijkheden verkennen en consequenties van wensen inzichtelijk maken.

 

S A M E N W E R K E N .

In teamverband synergie vinden. Altijd geboeid door het vraagstuk van de projectpartners en stakeholders. Verantwoordelijk om constructieve veiligheid goed in het ontwerp te borgen.

 

H E L D E R H E I D .

Ontwerpbesluiten samenvatten in een uitgangspuntennota. Dit is de basis voor de verdere uitwerking.

 

U I T W E R K E N .

De haalbaarheid van het project op gebied van functionele, technische, praktische en esthetische aspecten aantonen. Het project opwerken tot indiening gereed. Alle maatvoering en materialisatie van de hoofddraagconstructie is vastgelegd en middels berekeningen verantwoord.

 

R E A L I S A T I E .

Elementen uitwerken tot uitvoeringsniveau. Sterk in het oplossen van vraagstukken die zich op het grensvlak van Norm en Onderzoek bevinden. Coördinerend in de detailengineering.

 

C O M P U T E R K R A C H T .

Als projecten zich daarvoor lenen, rekent BURO Civiel met geavanceerde software en zelf ontwikkelde programma’s vele variantoplossingen door. Output gestuurd ontwerpen met behulp van parametrische modellen. Zo worden optimalisaties verantwoord en/of de ideale vorm gevonden.

 

T O E T S E N .

Met frisse blik in een project verdiepen. Kans op ontwerpfouten terugdringen. De speerpunten van het constructief systeem aanlichten en de bepalende details op gebied van constructieve veiligheid controleren. Indien van toepassing en gewenst, verbetermogelijkheden inbrengen.

 

214986262